Vážená návštěvnice, vážený návštěvníku,


vítám Vás na svých webových stránkách. Na těchto stránkách naleznete celou řadu informací o mé osobě, mé snaze a mé celoživotní práci.

Jsem rád, že mohu prezentovat jednak dobře odvedenou práci, ale také celou řadu obecně prospěšných projektů. Jsem přesvědčen, že každý člověk by měl nějakým způsobem přispět ve prospěch společnosti.

Svými činy chci přispívat k tomu, aby město Karviná bylo městem, ve kterém se dá opět důstojně žít a zároveň lidé, kteří zde vyrostou, aby nebyli nuceni opustit rodné město a vycestovat za prací.

Chci přispět a podílet se na tom, aby město Karviná se stalo moderním Evropským městem, tak jak by si to z hlediska své historie zasloužilo a stalo se tak opět místem, kde stojí za to žít.

Nostalgická fotografie z Karviné, kde jsem žil a vyrůstal na adrese Kořenského 1696. Viz.níže.
since

V roce 2002 jsem založil obecně prospěšnou společnost TyfloCentrum ČR, o.p.s. na popud vlastních zkušeností s maminkou, která v té době přišla o zrak a neexistovala zde žádná dostupná pomoc. Z toho a dalších podnětů, které jsem získal od lidí, kteří potřebovali nějakou specifickou pomoc, jsem se rozhodl, že v našem městě vytvořím služby, které budou pomáhat především zrakově postiženým lidem, později handicapovaným lidem, seniorům a ostatním lidem, kteří bojovali s dlouhodobou nezaměstnaností.

Od té doby uplynulo mnoho času a v současné době společnost TyfloCentrum ČR, o.p.s. je již dávno přejmenovaná na společnost UnikaCentrum, z.ú. a pomáhá daleko širší skupině lidí. Jsou to lidé se zrakovým a duševním onemocněním a seniorům.

O našich výsledcích se můžete takřka denně přesvědčit kdekoli na ulici, kde pravidelně výdáte doprovody našich sociálních pracovníků, kteří doprovází zrakově postižené osoby. Zajisté nás potkáváte na dopravních komunikacích, kde Vás pravidelně míjí náš automobil označován zkratkou SIDKA, což znamená specializovaná individuální doprava v Karviné, která pomáhá zdravotně postiženým občanům s mobilitou. Převážíme osoby se zdravotním postižením. V případě, že navštěvujete některé z našich masérských center v Karviné na Poliklinice, Havířově nebo nově v Ostravě, tak zajisté potkáváte naše zdravotně postižené maséry/masérky a recepční.

Více můžete shlédnout, poslechnout si, nebo si přečíst v odkaze TV reportáže, rozhlas, články a odvedená práce, ale také se můžete přijít přesvědčit na vlastní oči, nebo naživo v masérském centru na Poliklinice v Karviné Mizerově, nebo v Centru krásy a odpočinku v Havířově, nebo v masérském centru v Ostravě Hrabůvce a nebo v sociálním podniku Unika Morava, s.r.o., který nabízí účetní služby. V těchto podnicích zaměstnáváme celkem více jak 40 zdravotně postižených osob. Jsem přesvědčen, že široká veřejnost v budoucnu ocení, jak dobrou práci jsou schopni vykonávat osoby se zdravotním postižením. Zároveň pevně doufám, že toto bude sloužit i jako dobrý příklad pro širokou veřejnost, ale i pro nové zaměstnavatele k přístupu ke zdravotně postiženým lidem.

V roce 2009 jsem se definitivně rozhodl aktivně zapojit do politického dění ve městě Karviná a proto jsem vstoupil do politické strany, která mi byla programově a lidsky nejbližší. Rozhodl jsem se vstoupit do ČSSD. V listopadu 2010 jsem se stal zastupitelem statutárního města Karviná a protože jsem to myslel vážně, tak jsem se přihlásil do výběrového řízení II. cyklu Akademie sociální demokracie ve kterém jsem uspěl a dostal jsem příležitost se dále vzdělávat a být konfrontován novými výzvami, na které není jednoduché najít adekvátní odpovědi na pozadí rychle se měnícího světa.

Z těchto důvodů jsem se rozhodl společně se svými kolegy v roce 2013 založit pobočku Masarykovy demokratické akademie v Karviné (MDA Karviná), která by vyplnila intelektuální prostor napříč politickým spektrem. V současné době má naše Masarykova demokratická akademie více jak 50 členů. MDA má a nebo mělo za členy nejen nezávislé odborníky a nestraníky bez politického zázemí, ale také straníky z různích politických stran (z ČSSD, KSČM, hnutí ANO). Já sám osobně cítím, že zájem o náše aktivity a význam v rámci Masarykovy demokratické akademie v Karviné neustále roste.

V případě, že byste měli zájem i Vy si podat přihlášku do naší Masarykovy demokratické akademie v Karviné, můžete nás kontaktovat na emailu: mdakarvina@email.cz.


Věřím, že Vás tyto stránky zaujmou a že na nich časem naleznete celou řadu zajímavých informací.

Děkuji Vám za Váš čas, který věnujete těmto stránkám a především za Vaše dotazy a náměty.