FOTOGRAFIE ODVEDENÁ PRÁCE - VÝBĚR

S PŘEDSEDOU SPRÁVNÍ RADY A REKTOREM SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ, DOC.ING.PAVLEM TULEJOU,PHD.,

Loading Image